Virksomhedsrådgiver

Professionel skræddersyet rådgivning til ledere og medarbejdere i virksomheden. Jeg arbejder som erhvervspsykologisk coach og hjælper virksomheder med bedre trivsel for ledere og medarbejdere i relation til arbejdspres og forebyggelse af stress. Få min hjælp til selvhjælp ved at skabe en sund virksomhedskultur i samarbejde med ledere og medarbejdere der sætter deres trivsel øverst på agendaen og bliv en virksomhed med motiverede medarbejdere, som går glade på arbejde. 

Når virksomheden viser vilje til at forebygge stress og tage sig af stressede medarbejdere, øges produktion og trivsel hos de ansatte.

Stress opstår gradvist, og derfor kan det være svært at bedømme, om medarbejder eller leder har travlt, eller er på vej til så meget overbelastning, at det fører til stress og en eventuel sygemelding.

Hvorfor skal vi forebygge stress i virksomhederne?
  • Stress skaber nedsat produktivitet og dårlig trivsel hos den ansatte
  • En sygemelding på grund af stress er en stor økonomisk byrde for virksomheden
  • De menneskelige omkostninger for en stressramt meget store
  • Det går ud over de øvrige ansatte, at en kollega er sygemeldt
Hvad er udbyttet for en virksomhed, som har fokus på at forebygge stress?
  • Trivslen blandt de ansatte øges, når virksomheden viser vilje til at forebygge stress
  • Produktiviteten i virksomheden øges og der er vilje til at yde en ekstra indsats
  • Virksomheden får lavere sygefravær og den gode kultur smitter af på resten af de ansatte
  • Det bliver nemmere at skabe en god og effektiv arbejdsplads

Få min hjælp til selvhjælp ved at skabe en sund virksomhedskultur med ledere og medarbejdere der sætter deres trivsel øverst på agendaen og bliv en virksomhed med motiverede medarbejdere, som går glade på arbejde. 

Jeg tilbyder Sonnemetoden som fundament for bedre trivsel, samarbejde
og arbejdsglæde, hvilket skaber større motivation og højere performance i virksomheden.

Jeg har siden medio marts 2023 haft fornøjelsen at modtage Lederrådgivning hos Lisbeth Sonne.

Det har været gavnligt, og har givet brugbart input til teknikker som i en fortravlet hverdag har hjulpet mig til stress-reduktion og øget fokus på at prioritere min ’egen—tid/fritid, så batterierne kan oplades løbende.

Særligt godt har været at få lavet en person-profil, som jeg bruger aktivt som ‘pejle-mærke’ på områder som jeg vil styrke, men også simple elementer som at indlægge en daglig gå-tur.

Hilsner fra

Charlotte

Udtalelse fra leder